AGtunnel ISO-certifierad

2 väldigt stolta och nöjda killar!

Efter 10 månaders hårt arbete har AGtunnel AS godkänts som ett ISO 9001 och ISO 14001 företag! 🤩

ISO 9001 visar att vi uppfyller internationella standarder för kvalitetsledning och genom att implementera en noggrann kvalitetsledning har vi optimerat processer, minskat fel och säkerställt ständiga förbättringar.

ISO 14001 bekräftar vårt engagemang för miljöledning och hållbarhet. Genom att implementera miljöledningssystem i linje med ISO 14001 kommer vi att kunna minska miljöpåverkan, spara resurser och möta allt strängare miljökrav.

Bild på 2 nöjda killar med ISO-certifiering
ISO 9001 och ISO 14001 certifiering