Besök av kommunchef Arnstein Menes från Sogndals kommun och Line Bjelde från Sogn Næring

Idag har vi besök av kommunchef Arnstein Menes från Sogndals kommun och Line Bjelde från Sogn Næring.


De är här för att lära sig lite mer om AGtunnel AS, vilka vi är, vad vi gör och vår plats i det lokala samhället. Som privat aktör och näst största arbetsplatsen i Sogndals kommun är det viktigt för oss att ha god kontakt och samarbete med kommunen och Sogn Næring. Så idag har vår egen Are Oxholm en liten presentation som berättar lite om oss.


Vi uppskattar verkligen besöket idag och hoppas på ett långt och gott samarbete i framtiden!

Möte med Sogndals kommun och Sogn Næring