Brounderhåll i Agder

Brounderhåll i Agder var vårt första broprojekt och omfattade rehabiliterings- och underhållsarbeten på totalt 9 vägbroar i Agder.
7 broar i Aust-Agder och 2 i Vest-Agder.

Vår leverans bestod av:

  • Utförande av sandblästring
  • Lackering av stålkonstruktioner
  • Rehabilitering av betong
  • Byte av trä
  • Bilskydd

Period: 2017-2018

Utförande: Ytbehandling

Beställare: Norska Vägverket