E134 Mælefjellstunneln

Mælefjellstunneln

Mælefjellstunneln

Som den kortaste vägen från Drammen till Haugesund är E134 en av huvudförbindelserna mellan Östnorge och Västnorge. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten läggs vägen genom en tunnel från Gvammen till Århus. Den nya vägen kommer att förkorta E134 med 11 km. och minska körtiden för tunga fordon med ca. 18 minuter.

För vår del omfattade projektet installation av 14 000 m2 PE-skum.

Tidsperiod: 2018

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: NCC Norge AS