E134/RV13 Hordatunnelen och Kviturtunnelen

Hordetunneln

Mottagningstunneln

Hordatunnelen och Kviturtunnelen

Rehabilitering av Horda-tunneln och Kvitur-tunneln , där huvuddelen av rehabiliteringen avser ersättning av brandfarligt PE-skum med nytt brandbeständigt PE-skum. Cirka 11 500 m2 nytt PE-skum har installerats. Vi utför kompletta vatten- och frostskydd samt bergskydd i både Hordatunneln och Kviturtunneln. Hordatunneln är utmanande att arbeta med då den både går i spiral och har en sluttning nedåt, medan Kviturtunneln ger andra utmaningar då det är stora mängder vatten som kommer ner i tunneln.

Tidsram: 2020

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Bjarne Solli Graveservice AS

Hordetunneln

Hordatunneln är en del av E134 i Røldal och är 475 meter lång och har en lutning på ca 7 %. Tunneln är en vändtunnel, vilket innebär att den är spiralformad som bilden nedan visar. Sådana tunnlar görs ofta i en slinga i terrängen för att undvika branta uppförsbackar.

Hordetunneln

Mottagningstunneln

Kviturtunneln är en del av riksväg 13 nära Odda i Ullensvangs kommun och är 470 meter lång. Tunneln öppnades ursprungligen 1994.

Mottagningstunneln