E134 Vågslidstunnelen och Haukelitunnelen

Haukelitunneln

Vågrutschbanan

Vågslidtunnelen och Haukelitunnelen

Vågslidstunneln och Haukelitunneln Projektet omfattar rehabilitering av den 1 634 meter långa Vågslidstunneln och den 5 692 meter långa Haukelitunneln på E134 i Vinje och Odda kommun. Syftet med arbetet är att öka säkerheten för trafikanterna genom att få tunnlarna att uppfylla kraven i tunnelsäkerhetsföreskrifterna och ellagen.

I Vågslidstunneln har vi rivit delar av vatten- och frostskyddet och säkrat tunneln igen. Nytt vatten- och tjälskydd ska installeras samt reparationer av befintligt brandskydd.

Vi ansvarar för att utföra installation av vatten- och frostskydd i detta projekt. Totalt användes cirka 17 900 m2 PE-skum.

Tidsram: 2020

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Bertelsen och
Garpestad AS