E16 Arnanipa-tunneln

Arnanipatunnelen

E16 Arnanipa-tunneln

Projektet på E16 i Hordaland innebär att uppgradera tre tunnlar; Arnanipa-tunneln (2133 m ), Sætre-tunneln (720 m) och Bjørkhaug-tunneln (558 m).

Tunnlarna som är en del av infartsvägen till Bergen färdigställdes 1980 och är nu i behov av en generell uppgradering. Det inkluderar uppgradering av ventilationssystem, vatten- och frostskydd samt säkerhetsutrustning.

Vår leverans inkluderar installation av 7 000 – 10 000 m² PE-skum i Arnanipa-tunneln. Nya säkringsbultar och ny säkringssprutbetong monteras. Dessutom sprängs en ny nisch för en teknisk byggnad ut.

Tidsram: 2019

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Norska Vägverket