E16 Bagnskleivtunnelen

Bagnskleivtunneln

Bagnskleivtunneln

E16 Bagn-Bjørgo Bagnskleivtunneln är ett delprojekt i utvecklingen av nya E16 genom Valdres. Som en del av denna uppgradering består detta projekt av ombyggnad och förbättring av den 11 km långa sträckan mellan Bagn och Bjørgo, inklusive byggandet av den 4 300 meter långa tunneln mellan Bagn och Klosbøle.

För vår del omfattade projektet installation av PE-skum i Bagnskleivtunneln. Vi har installerat 105 000 m² PE-skum i dubbelt lager – totalt 210 000 m² PE-skum.

Period: 2018-2019

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Skanska Norge AS