E39 Skjeggestadstunneln

Skjeggestadstunneln

Skjeggestadstunneln

Tunnlarna i Region Sør är utsatta för mycket slitage och är därför i behov av omfattande rehabilitering. Skjeggestadtunneln (585 m) på E39 i Flekkefjord rehabiliteras av säkerhetsskäl i tunneln, och för att uppfylla kraven i EU:s nya tunnelsäkerhetsföreskrifter.

Vår leverans omfattade utförande av vatten- och frostskydd i form av nätarmerat PE-skum i delar av tunneln, bland annat mot portaler.

Tidsperiod: 2017

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Kruse Smith AS