Fv. 714 Frøyatunneln

Frukttunneln

Fv. 714 Frøyatunnelen

Rehabilitering av Fv. 714 Frøyatunneln

Rehabilitering av den 5305 meter lange undersjöisk Fv. 714 Frøyatunnelen där vi ska utföra vatten- och frostskyddsarbeten. På grund av den betydande trafikmängden till och från Frøya är vi tvungna att arbeta på natten när tunneln är stängd. Vi är väl igång med borrning och bultning som förberedelse för montering av membran.

Tunneln förbinder kommunerna Hitra och Frøya. Tunneln öppnades ursprungligen den 23 juni 2000 och ersatte färjeförbindelsen Kjerringvåg–Flatval (1964–2000), som tidigare betjänades av färjorna MF Frøyaferja och MF Fru Inger.

Tidsram: 2023

Utförande: Vatten- och frostskydd

Uppdragsgivare: Kraftmontasje AS

Frøyatunneln och ”Laxvägen”

Frøyatunneln är en imponerande undervattensvägtunnel som sträcker sig över 5 305 meter och förbinder öarna Frøya och Hitra i Trøndelag, Norge. Denna betydande tunnel byggdes år 2000 och utgör en viktig del av förbindelsen mellan Hitra och Frøya fastlandet (länsväg 714). Denna förbindelse är känd som ”laxvägen” och spelar en avgörande roll för näringslivet i området.

Historiskt sett markerade Frøyatunneln det sista steget i skapandet av fastlandsförbindelsen mellan Frøya och Hitra. Den första delen av denna förbindelse var Fjellværøyförbindelsen, som öppnades för trafik den 10 juli 1992. Följt av Hitratunneln, som ingick i ett omfattande byggande som innefattade en banvall och en bro mellan Hemnskjel och Sunde i Snillfjord. Hitratunneln togs i bruk den 8 december 1994. Slutligen invigdes Frøyatunneln officiellt den 23 juni 2000.

Denna imponerande tunnel ersatte den tidigare färjeförbindelsen Kjerringvåg-Flatval, som varit i drift från 1964 till 2000, trafikerad av färjorna MF ”Frøyaferja” och MF ”Fru Inger”. Med öppnandet av Frøyatunneln blev resandet mellan Frøya och Hitra betydligt effektivare och praktiskt för lokalbefolkningen och näringslivet i området.

Längd: 5305 meter

Höjd: 164 meter över havet.

Lutning: 10 %