Fv. 14 Hellfjordstunneln

Hellfjordstunneln

Hellfjordstunneln

Projektet Fv. 14 Sumstad – Hellfjord, är en del av ett gemensamt projekt för att förbättra vägstandarden i regionen och inkluderar byggandet av Hellfjordstunneln.

Stora delar av sträckan mellan Sumstad och Hellfjorden har låg standard vilket gör att tillgänglighet och säkerhet inte är tillfredsställande. Med 1,5 km ny väg inklusive en 550 meter lång tunnel minskar sträckan med 1 km, och vägstandarden höjs avsevärt.

AGTunnel har ansvarat för installation och vatten- och frostskydd i Hellfjordstunneln.

Tidsperiod: 2018

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Kruse Smith AS