FV 17 Liatindtunnelen

Liatindtunneln

Liatindtunneln

Syftet med Liatindtunneln och utvecklingen av projektet Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet är främst att racesäkra sträckan.

Från Brattland söder om Liafjellet till kommungränsen mellan Lurøy och Rødøy byggs 5,5 km ny väg. Länsvägen kommer att gå genom två tunnlar; Den 2 000 meter långa Liatind-tunneln och den 360 meter långa Bakliholtan-tunneln.

För vår del omfattade projektet installation av 100 % PE-skum i båda tunnlarna. Total mängd 41 870 m² PE-skum.

Period: 2018-2019

Utförande: Vatten- och frostskydd

Kund: PNC Norge AS