Fv. 410 Havstadstunneln

Havstad-Kuviga Tunnel

Havstadtunnelen

Fv. 410 Havstadstunneln

Som det allra första projektet för AGTunnel var vi den stolta leverantören av cirka 6 000 kvadratmeter nytt vatten- och frostskydd. Den 435 meter långa Havstadt-tunneln var i stort behov av renovering. Tunneln säkrades med aluminiumvalv som var i dåligt skick och måste bytas ut. Vår leverans av nytt vatten och frostskydd var i form av nätförstärkt PE-skum med sprutbetong.

Period: 2016

Utförande: Vatten- och frostskydd

Kund: Kruse Smith AS

Byggherre: Statens vegvesen i Norge

Havstadstunneln

Tunneln, även känd som Havstad-Kuviga-tunneln, är en tunnel på länsväg 410. Tunneln byggdes för att leda om trafiken från den smala vägen mellan Havstad och Kuviga och öppnades 1979. Länsvägen är också känd som Kystveien.