Fv. 410 Havstadstunneln

Haukelitunneln

Vågrutschbanan

Havstadstunneln

Havstadstunneln (435 m) på Fv. 410 öster om Arendal leder bort trafiken från den smala vägen förbi Fluet mellan Havstad och Kuvinga. Som en del av rehabiliteringen har Havstadstunneln fått nytt vatten- och frostskydd.

I samband med rehabiliteringen av tunneln har vi levererat och installerat 14 000 m2 vatten- och frostskydd. Tunneln säkrades mot vatten och frost med ett aluminiumvalv i dåligt skick. Den togs bort och ersattes med nätarmerat PE-skum (monterad med 8 cm betong) monterad som kolv i rumpa med omfar. Vi ansvarade även för leverans och montering av tekniska bultar.

Period: 2016-2017

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Kruse Smith AS