Fv. 450 Røyrdalens tunnel

Røyrdalens tunnel

Røyrdalens tunnel

I syfte att förbättra tillgängligheten och säkerheten på Fv. 450 i Dirdal i Rogaland lades länsvägen om och Røyrdalstunneln (722 m) rustades upp. Uppgraderingen innebar en utbyggnad med ca. 700 meter av tunneln till profil T9.5.

I vår leverans ingick utförande av vatten- och frostskydd i form av 15 500 m2 nätarmerat PE-skum i hela tunneln, förutom leverans och montering av tekniska bultar.

Tidsperiod: 2017

Utförande: Vatten- och frostskydd, Montering av tekniska bultar

Beställare: Kruse Smith AS