Fv. 53 Ljoteltunneln

Ljoteltunneln

Ljoteltunneln

Ljoteltunneln är ett lavinskyddsprojekt som ligger längs fv. 53 i Årdal, och den syftar till att ersätta en kilometer väg som är utsatt för stenfall, laviner och is som faller på vägen.

Tunneln sträcker sig över 1 100 meter och kommer att ersätta den befintliga utsatta vägsträckan. Dessutom kommer cirka 700 meter av den befintliga vägen att rustas upp i anslutning till tunneln. Överskottsmassan från tunnelbygget har använts för att bygga runt 700 meter ny väg vid Holsbru, som ersätter den gamla Holsbrutunneln. Imponerande 122 000 arbetstimmar har lagts ner utan några större olyckliga incidenter.

AGTunnel har utfört vatten- och frostskyddsarbeten åt beställaren och huvudentreprenören Flage Maskin AS. Arbetet omfattar ca 24 910m2 med vatten- och frostskydd i form av PE-skum.

Tidsram: 2020

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Flage Maskin AS

Mer om Ljoteli-tunneln

Sträckan Ljoteli på fv. 53 i Årdals kommun, som ligger vid foten av Sognefjorden, har varit utsatt för stenfall, laviner och is som fallit på vägen. Bygget av Ljoteltunneln har varit en viktig lavinförebyggande åtgärd för att hålla trafikanter säkra och minska risken för vägskador. Syftet är att göra t.ex. 53 till en mer förutsägbar och öppen väg med färre avstängningar. Ingångarna till tunneln är säkrade med stålstänger och säkerhetsstängsel. Dessutom har cirka 700 meter ny väg byggts i samband med projektet, inklusive 600 meter ny länsväg vid Holsbru, som byggts på deponimaterial från tunneln.

Länsborgmästare Jon Askeland fick nöjet att klippa snöret och därmed öppnades tunneln officiellt för trafik. Den 1 100 meter långa tunneln i Ljoteli längs fv. 53 ger nu en säkrare vägförbindelse för trafikanter i området.

Arbetet med projektet startade våren 2019 och den officiella invigningen ägde rum den 23 februari 2022. Ursprungligen var öppningsdatumet planerat till senhösten 2021, men på grund av tekniska utmaningar med ledningssystemet och det slutgiltiga godkännandet av användningstillståndet från Vägdirektoratet sköts öppningen till februari 2022. Nya vägtunnlar har hårda krav på kommunikationssystem och säkerhetsutrustning för att säkerställa trafikanternas säkerhet.