Fv. 704 Tanem-tunneln

Tanem-tunneln

Fv. 704 Tanem–Tulluan

På sträckan mellan Tanem och Tulluan pågår nu arbetet med att bygga en ny väg som sträcker sig över 4,5 kilometer, och som följer en alternativ sträckning jämfört med dagens Brøttemsvegen. Huvudsyftet med detta projekt är att förbättra både trafiksäkerheten och miljön. Den nya vägen kommer effektivt att leda bort tung trafik från bostadsområdena längs denna sträcka, särskilt nära skolor och dagis. Dessutom kommer det att förbättra tillgängligheten till flera affärsområden, vilket potentiellt kan skapa nya jobb. Projektet innebär en 980 meter lång tunnel där AGTunnel ska utföra vatten- och frostskydd.

Tidsram: 2023

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Søbstad AS

Tanem-tunneln

Som en del av projektet Fv. 704 Tanem–Tulluan, en 980 meter lång tunnel känd som Tanem-tunneln kommer att byggas. Tunneln färdigställdes den 26:e. Från maj 2023 och framåt har man arbetat med att säkra tunneln. AGTunnel ska nu in och utföra vatten- och frostskydd i hela tunneln.

Mer om projektet

I norr börjar den nya vägsträckningen med en fräsch arm i rondellen vid Tanem. Vägen går snabbt in i en 980 meter lång tunnel under Litjmyrfjället. Vägen följer sedan Vassfjellet i södergående riktning på västra sidan av grustaken. Den korsar Tullbekken via en bro vid Bromstadtrøa och passerar det nya industriområdet på Tullusmyra. En ny väg byggs strax söder om Kloppstykket och ansluter till Vassfjellvegen i en rondell och Brøttemsvegen i en T-korsning. Vägprojektet avslutas med en rondell vid trafikplats Moen.

I projektet ingår även en 30 meter lång gång- och cykelväg samt 250 meter bullerskärm.

Trafikvolym

Den genomsnittliga trafikmängden på Brøttemsvegen (nuvarande tidigare 704) genom Tanem är cirka 3 500 fordon per dag. 16 procent av trafiken består av tunga transporter.

Längre söderut på Brøttemsvegen mot Tulluan minskar trafikmängden till cirka 1 500 fordon per dygn. Huvuddelen av genomfartstrafiken och företags-/masstransporter kommer att ledas om från Brøttemsvegen till den nya vägen. Vägen kommer att ha en hastighetsbegränsning på 80 km/h.

Video om projektet

Byggstart: maj 2022

Färdigställande: Hösten 2024

Finansiering: Cirka 600 miljoner norska kronor

Info hämtad från miljopakken.no