Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Ryssdalstunneln

Herfjordstunneln

Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Syftet med utvecklingen av Herfjordtunneln och Ryssdalstunneln på projektet Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen ska ersätta den skredutsatta vägen genom Ryssdalen och längs Herfjorden. Här byggs 4,2 km. ny väg, inklusive två tunnlar; Herfjordstunneln (605 m) och Ryssdalstunneln (780 m).

För vår del omfattade projektet installation av PE-skum i delar av båda tunnlarna. Toltat 20 000 m² PE-skum. Vi har även levererat alla tekniska bultar. (Som fläktbult, skyltbult och kabelbrobultar).

Period: 2018-2019

Utförande: Vatten- och Frostskydd , Montering av tekniska bultar

Beställare: Kruse Smith AS