Fv. 866 Kågentunnelen

Kågentunneln

Kågentunneln

Kågentunnelen på länsväg 866 i Skjervøy kommun i Troms är en 1 733 meter lång lavinskyddstunnel. Tunneln invigdes 1991 för att ersätta den hala sträckan mellan Flåten och Skognebukta på Kågen.

I samband med rehabiliteringen av Kågentunneln har vi ansvarat för att utföra vatten- och frostskydd. Vår leverans inkluderade installation av 6 000 m² PE-skum.

Tidsperiod: 2018

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: Anlegg Nord / Norska Vägverket