Fv. 866 Maursundstunneln

Maursundstunneln

Maursundstunneln

Maursundstunneln är en 2 100 meter lång undervattensvägtunnel på länsväg 866 i Nordreisa kommun i Troms. Tunneln går mellan Hemneidet på fastlandet och Kågenelva på Kågen och ersatte 1991 färjeleden mellan Hemneidet och Flåten.

I samband med rehabiliteringen av tunneln har vi ansvarat för att utföra vatten- och frostskydd. Vår leverans inkluderade installation av 6 750 m² PE-skum på befintliga upphängningsbultar, förutom reparationsarbeten.

Tidsperiod: 2018

Utförande: Vatten- och frostskydd

Beställare: CemPro AS / Statens Vegvesen