Helsingborgs vattentorn

Helsingborg, Vattentorn

Helsingborgs vattentorn

AGTunnel har fått i uppdrag av NSVA och NCC Sverige att installera ett membran inuti Helsingborgs nya vattentorn, Helsingborg Vattentorn DEMSA . Vattentornet byggs för att säkra den framtida distributionen av vatten i nordvästra Skåne och har en innovativ arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

Vattentornet blir 40 meter högt och består av en betongring med en diameter på 90 meter, som vilar på 24 betongpelare. Vattnet kommer att rinna genom ringen, vilket därmed ger god cirkulation av vattenvolymen.

AGTunnel har fått i uppdrag att täcka betongringens insida med en membranbeklädnad godkänd för dricksvatten. Membranet, med ett underliggande dränerings- och skyddsskikt, monteras mot betongen, och svetsas sedan samman för en 100% tät konstruktion.

Det är första gången ett membran har installerats i en dricksvattenreservoar i Sverige.

AGtunnel tackar för ert förtroende och gott samarbete!

Tidsram: 2020

Design: Membranmontage

Beställare: NSVA/NCC Sverige