Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen

Länsväg 63 är ofta avstängd vintertid på grund av laviner eller lavinerisk. Indreeidstunneln , som sträcker sig från Korsmyra i Stranda kommun till Indreeide i Fjords kommun, byggdes specifikt med detta i åtanke. Eftersom detta är den enda vägen till Geiranger vintertid är det ett högprioriterat projekt för lavinskydd.

Tunneln säkrar 13 lavinfarliga områden på vägsträckan och kommer att resultera i en betydligt säkrare vinterväg mellan Eidsdal och Geiranger. Tunneln är 5 km lång, varav ca 4,9 km är bergtunnel och ca. 100 m utgör tunnelportaler.

AGTunnel har utfört vatten- och frostskydd samt montering av tekniska bultar. Vi har installerat över 91 000 m2 vatten- och frostskydd och 2 185 tekniska bultar som förberedelse för elinstallation. Utöver själva tunneln har arbeten utförts i fyra stora teknikrum och en röjningsbassäng.

Tidsram: 2020

Utförande: Vatten- och frostskydd, Montering av tekniska bultar

Klient: