Projekt

Projekt

Vi genomför projekt i både Norge och Sverige. Projekten handlar om vatten- och frostskydd, tunnling, tunnelsanering och förberedelse för elinstallation.

Norge

Ljoteltunneln

Kletten, Gå och Cykelväg

Indreeidstunnelen

Frøyatunneln

Hordetunneln

Mottagningstunneln

Haukelitunneln

Vågrutschbanan

Spiral tunnel

Liatindtunneln

Bagnskleivtunneln

Grundfarnes tunnel

Storfjelltunnelen

Øksfjordstunneln

Kaperskartunneln

Svarthollatunneln

Hästtunneln

Breitind-tunneln

Falkebergstunneln

Nordmannsets tunnel

Goatskartunneln

Sifjordstunneln

Fjellsends tunnel

Riven tunnel

Pollfjelltunneln

Arnanipa-tunneln

Sætretunnelen

Bjørkhaugs tunnel

Ryssdalstunneln

Herfjordstunneln

Hellfjordstunneln

Mælefjellstunneln

Strandanipa tunnel

Maursundstunneln

Kågentunneln

Rødøl-tunneln

Røyrdalens tunnel

Jobergstunneln

Tanem-tunneln

Sverige

Allmänt

Helsingborgs vattentorn

Projekt

Helsingborgs vattentorn

Helsingborgs vattentorn

Helsingborgs vattentorn AGTunnel har fått i uppdrag av NSVA och NCC Sverige att installera ett membran inuti Helsingborgs nya vattentorn, Helsingborg Vattentorn DEMSA . Vattentornet byggs för att säkra den framtida distributionen av vatten i nordvästra Skåne och har...

läs mer
E16 Arnanipa-tunneln

E16 Arnanipa-tunneln

E16 Arnanipa-tunneln Projektet på E16 i Hordaland innebär att uppgradera tre tunnlar; Arnanipa-tunneln (2133 m ), Sætre-tunneln (720 m) och Bjørkhaug-tunneln (558 m). Tunnlarna som är en del av infartsvägen till Bergen färdigställdes 1980 och är nu i behov av en...

läs mer
FV 17 Liatindtunnelen

FV 17 Liatindtunnelen

Liatindtunneln Syftet med Liatindtunneln och utvecklingen av projektet Fv. 17 Liafjellet–Olvikvatnet är främst att racesäkra sträckan. Från Brattland söder om Liafjellet till kommungränsen mellan Lurøy och Rødøy byggs 5,5 km ny väg. Länsvägen kommer att gå genom två...

läs mer
Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln Syftet med utvecklingen av Herfjordtunneln och Ryssdalstunneln på projektet Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen ska ersätta den skredutsatta vägen genom Ryssdalen och längs Herfjorden. Här byggs 4,2 km. ny väg, inklusive två tunnlar;...

läs mer
E16 Rødøl-tunneln

E16 Rødøl-tunneln

Rødøl-tunneln Rødølstunneln är en del av den nya 4 km långa sträckan och utgör 2,1 km. För att förbättra standarden på E16 mellan Borlaug i Sogn og Fjordane och Øye i Oppland anlades en ny väg utanför stadskärnan. För vår del omfattade projektet utförande av 35 000 m2...

läs mer
Fv. 866 Kågentunnelen

Fv. 866 Kågentunnelen

Kågentunneln Kågentunnelen på länsväg 866 i Skjervøy kommun i Troms är en 1 733 meter lång lavinskyddstunnel. Tunneln invigdes 1991 för att ersätta den hala sträckan mellan Flåten och Skognebukta på Kågen. I samband med rehabiliteringen av Kågentunneln har vi ansvarat...

läs mer
Fv. 866 Maursundstunneln

Fv. 866 Maursundstunneln

Maursundstunneln Maursundstunneln är en 2 100 meter lång undervattensvägtunnel på länsväg 866 i Nordreisa kommun i Troms. Tunneln går mellan Hemneidet på fastlandet och Kågenelva på Kågen och ersatte 1991 färjeleden mellan Hemneidet och Flåten. I samband med...

läs mer

Fv. 633 Strandanipa tunnel

Strandanipa tunnel Strandanipatunneln på länsväg 633 i Selje kommun i Sogn og Fjordane byggdes för att ersätta den rasutsatta sträckan mellan Halsen och Gatteneset. I samband med byggandet av tunneln har AGTunnel ansvarat för borrningen av 8 000 PE-bultar för vatten-...

läs mer

E134 Mælefjellstunneln

Mælefjellstunneln Som den kortaste vägen från Drammen till Haugesund är E134 en av huvudförbindelserna mellan Östnorge och Västnorge. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten läggs vägen genom en tunnel från Gvammen till Århus. Den nya vägen kommer...

läs mer