Tunnelunderhåll Troms och Finnmark

Grundfarnes tunnel

Storfjelltunnelen

Øksfjordstunneln

Kaperskartunneln

Svarthollatunneln

Hästtunneln

Breitind-tunneln

Falkebergstunneln

Nordmannsets tunnel

Goatskartunneln

Sifjordstunneln

Fjellsends tunnel

Riven tunnel

Pollfjelltunneln

Tunnelunderhåll Troms och Finnmark

Kontraktet med Troms och Finnmarks läns kommun omfattar underhåll av länsvägstunnlar i Troms och Finnmarks län. Kontraktet löper på ett år, med option på ett plus ett år.

Syftet med avtalet är att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara och förbättra säkerheten för resenärer i Troms och Finnmark. Vi kommer att utföra underhållsarbeten på skador och defekter vid flera tunnlar i länet samt eventuella skador som uppstår under avtalstiden.

Arbetets omfattning är i huvudsak vatten- och tjälskydd, brandskydd, etablering av PE-skum, bergskydd i form av skrid och sprutbetong samt montering av bultar.

Period: 2020 – 2021

Utförande: Vatten- och Frostskydd, Tunnelunderhåll

Beställare: Troms och Finnmarks läns kommun