Varv. 13 Jobergstunneln

Jobergstunneln

Jobergstunneln

Jobergtunneln, som är en del av Vossapakko, sträcker sig 2035 meter genom Granvin kommun i Hardanger och utgör ett betydande steg framåt för rasskyddet i regionen. Av särskilt intresse är en 100 meter lång sektion som byggts i lös jord, vilket gör detta till den första tunneln i Norge som byggts med denna metod.

Vår roll i projektet omfattade leverans och installation av 30 500 m² vatten- och frostskydd, med hjälp av nätförstärkt PE-skum som säkrades med ett 8 cm tjockt betonglager för optimal brandsäkerhet. Vi ansvarade också för leverans och installation av tekniska bultar som förberedelse för elinstallationen.

Period: 2016-2017

Utförande: Vatten- och Frostskydd , Montering av tekniska bultar

Kund: Metrostav AS

Installation av PE-skum

Mer om projektet

Projektet utmärkte sig genom sin användning av NATM-metoden, som var den första planerade användningen i Norge och den allra första gången som denna metod tillämpades på vägtunnlar. I projektet ingick att skydda Highway 13 mot jordskred och stenras, vilket omfattade en 2035 meter lång tunnel och 800 meter öppen väg.

Större delen av tunneln, 1935 meter, byggdes med hjälp av metoden ”drill & blast”. De första 100 metrarna på den östra sidan grävdes dock ut med NATM-metoden, där de viktigaste principerna följdes: uppdelning av tvärsnittet, förstärkning av fronten med sprutbetong och fästbultar, stöd med fackverksbågar, armeringsnät och sprutbetong, profilförstärkning med rörpålning samt omfattande geoteknisk övervakning av tunneln, bergtäckningen och portalen.

NATM-metoden implementerades i moränmaterial med en vattenförekomst och berggrund bestående av fyllit. Metoden ”drill & blast” användes först i gnejs och mot öster även i fyllit. Tunneln isolerades med 45 mm PE-mattor och ett 80 mm tjockt lager av sprutbetong med mikrofiber. I den sektion som grävdes ut med NATM-metoden installerades permanent armering bestående av strukturell betong med ett inlagt membran.

Byggstart: September 2015

Färdigställande: Augusti 2017

Finansiering: Cirka 570 miljoner norska kronor