Varv. 13 Jobergstunneln

Jobergstunneln

Jobergstunneln

Jobergtunneln (2040 m) är en stenfallsskyddstunnel i Granvins kommun i Hardanger. 100 meter av tunneln är byggd i lösmaterial, vilket gör Jobergstunneln till Norges första lösmaterialtunnel.

Vår leverans omfattade, i montering och leverans, 30 500 m2 vatten- och frostskydd i form av nätarmerat PE-skum (brandsäkert med 8 cm betong). Vi ansvarade även för leverans och montering av tekniska bultar.

Period: 2016-2017

Utförande: Vatten- och frostskydd, Montering av tekniska bultar

Beställare: Metrostav AS