Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen Indreeidstunnelen Länsväg 63 är ofta avstängd vintertid på grund av laviner eller lavinerisk. Indreeidstunneln , som sträcker sig från Korsmyra i Stranda kommun till Indreeide i Fjords kommun, byggdes specifikt med detta i åtanke. Eftersom detta är...
Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Ryssdalstunneln Herfjordstunneln Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln Syftet med utvecklingen av Herfjordtunneln och Ryssdalstunneln på projektet Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen ska ersätta den skredutsatta vägen genom Ryssdalen och längs Herfjorden. Här byggs 4,2 km. ny...
Fv. 410 Havstadstunneln

Fv. 410 Havstadstunneln

Havstad-Kuviga Tunnel Fv. 410 Havstadstunneln Som det allra första projektet för AGTunnel var vi den stolta leverantören av cirka 6 000 kvadratmeter nytt vatten- och frostskydd. Den 435 meter långa Havstadt-tunneln var i stort behov av renovering. Tunneln säkrades med...