Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen Indreeidstunnelen Länsväg 63 är ofta avstängd vintertid på grund av laviner eller lavinerisk. Indreeidstunneln , som sträcker sig från Korsmyra i Stranda kommun till Indreeide i Fjords kommun, byggdes specifikt med detta i åtanke. Eftersom detta är...
Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Fv. 723 Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln

Ryssdalstunneln Herfjordstunneln Herfjordstunneln och Ryssdalstunneln Syftet med utvecklingen av Herfjordtunneln och Ryssdalstunneln på projektet Fv. 723 Herfjord–Ryssdalen ska ersätta den skredutsatta vägen genom Ryssdalen och längs Herfjorden. Här byggs 4,2 km. ny...