Projekt

Projekt

Vi genomför projekt i både Norge och Sverige. Projekten handlar om vatten- och frostskydd, tunnling, tunnelsanering och förberedelse för elinstallation.

Norge

Ljoteltunneln

Kletten, Gå och Cykelväg

Indreeidstunnelen

Frøyatunneln

Hordetunneln

Mottagningstunneln

Haukelitunneln

Vågrutschbanan

Spiral tunnel

Liatindtunneln

Bagnskleivtunneln

Grundfarnes tunnel

Storfjelltunnelen

Øksfjordstunneln

Kaperskartunneln

Svarthollatunneln

Hästtunneln

Breitind-tunneln

Falkebergstunneln

Nordmannsets tunnel

Goatskartunneln

Sifjordstunneln

Fjellsends tunnel

Riven tunnel

Pollfjelltunneln

Arnanipa-tunneln

Sætretunnelen

Bjørkhaugs tunnel

Ryssdalstunneln

Herfjordstunneln

Hellfjordstunneln

Mælefjellstunneln

Strandanipa tunnel

Maursundstunneln

Kågentunneln

Rødøl-tunneln

Røyrdalens tunnel

Jobergstunneln

Tanem-tunneln

Sverige

Allmänt

Helsingborgs vattentorn

Projekt

Fv. 704 Tanem-tunneln

Fv. 704 Tanem-tunneln

Fv. 704 Tanem–Tulluan På sträckan mellan Tanem och Tulluan pågår nu arbetet med att bygga en ny väg som sträcker sig över 4,5 kilometer, och som följer en alternativ sträckning jämfört med dagens Brøttemsvegen. Huvudsyftet med detta projekt är att förbättra både...

läs mer
Fv. 714 Frøyatunneln

Fv. 714 Frøyatunneln

Rehabilitering av Fv. 714 Frøyatunneln Rehabilitering av den 5305 meter lange undersjöisk Fv. 714 Frøyatunnelen där vi ska utföra vatten- och frostskyddsarbeten. På grund av den betydande trafikmängden till och från Frøya är vi tvungna att arbeta på natten när tunneln...

läs mer
Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen

Indreeidstunnelen Länsväg 63 är ofta avstängd vintertid på grund av laviner eller lavinerisk. Indreeidstunneln , som sträcker sig från Korsmyra i Stranda kommun till Indreeide i Fjords kommun, byggdes specifikt med detta i åtanke. Eftersom detta är den enda vägen till...

läs mer
Førdepakken, Rv. 5 Kletten, gång- och cykeltunnel

Førdepakken, Rv. 5 Kletten, gång- och cykeltunnel

Körpaketet Varv. 5 Kletten, gång- och cykeltunnel Varv. 5 Kletten-, gång- och cykeltunnel är mått 17 i Førdepaketet och var AGtunnels första tunnelprojekt. Syftet med projektet var att ersätta den gamla och smala gång- och cykelbanan i Klettatunneln. Projektet...

läs mer
Fv. 53 Ljoteltunneln

Fv. 53 Ljoteltunneln

Ljoteltunneln Ljoteltunneln är ett lavinskyddsprojekt som ligger längs fv. 53 i Årdal, och den syftar till att ersätta en kilometer väg som är utsatt för stenfall, laviner och is som faller på vägen. Tunneln sträcker sig över 1 100 meter och kommer att ersätta den...

läs mer
E134/RV13 Hordatunnelen och Kviturtunnelen

E134/RV13 Hordatunnelen och Kviturtunnelen

Hordatunnelen och Kviturtunnelen Rehabilitering av Horda-tunneln och Kvitur-tunneln , där huvuddelen av rehabiliteringen avser ersättning av brandfarligt PE-skum med nytt brandbeständigt PE-skum. Cirka 11 500 m2 nytt PE-skum har installerats. Vi utför kompletta...

läs mer
E134 Vågslidstunnelen och Haukelitunnelen

E134 Vågslidstunnelen och Haukelitunnelen

Vågslidtunnelen och Haukelitunnelen Vågslidstunneln och Haukelitunneln Projektet omfattar rehabilitering av den 1 634 meter långa Vågslidstunneln och den 5 692 meter långa Haukelitunneln på E134 i Vinje och Odda kommun. Syftet med arbetet är att öka säkerheten för...

läs mer
Spiral tunnel

Spiral tunnel

Spiralentunneln är en speciell helixformad biltunnel på 1 650 meter i Bragernesåsen i Drammen. Tunneln slingrar sig uppför sex och en halv axlar och slutar i det fria vid Spiraltoppen. Spiralen börjar på 50 meter över havet och slutar på 312 meter över havet. 2016...

läs mer
Tunnelunderhåll Troms och Finnmark

Tunnelunderhåll Troms och Finnmark

Tunnelunderhåll Troms och Finnmark Kontraktet med Troms och Finnmarks läns kommun omfattar underhåll av länsvägstunnlar i Troms och Finnmarks län. Kontraktet löper på ett år, med option på ett plus ett år. Syftet med avtalet är att vidta nödvändiga åtgärder för att...

läs mer