Tunnelprojektet Fv. 63 Korsmyra – Privatägd

Liten faktafilm om tunnelprojektet Fv. 63 Korsmyra – Indreeide där vi bland annat har utfört vatten- och frostskyddsarbeten 🤩