Uppstart av Tanem-tunneln

Sedan har vi börjat i Tanem-tunneln. Tanemtunneln är en del av projektet Fv. 704 Tanem–Tulluan i Trondheims miljöpaket.

Läs mer om projektet här: https://www.agtunnel.no/project/fv-704-tanemtunnelen